Wednesday, December 17, 2014

அஷ்டபதி - 1 - பிரளய பயோதிஜலே - அண்டத்தை ஆள்பவன்


 
Pralaya-payodhi-jale dhruta vanasi vedam
Vihita-vahitra-charitramakhedam
Keshava dhruta-meena-sarira jaya jagadisa hare 1
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே, மச்சமாக (மீனமாக) உருவெடுத்து வந்து வேதங்களை பிரளய காலத்தில் ஊழியில் இருந்து படகைக் கொண்டு மீட்பதுபோல் காத்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்.

Kshitirathi vipulatare tisthtati tava prushte
Dharani-dharana-kina-chakra-garishte ,
Keshava dhruta-kachapa-sarira jaya jagadisa hare 2
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே வாசுகியை கயிறாக்கி  வடகரையை மத்தாக்கி இந்த உலக நன்மைக்காக அமிர்தம் கடையும் பொழுது அந்த மிகப்பெரும் மலை அமிழ்ந்து போகாது கூர்மமாக (ஆமையாகவந்து) வந்து அந்த மாபெரும் மலையை ஒரு சக்கரத்தைப் போல சுழலச்செய்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்.

Vasati dasana-sikhare dharani thava lagna
Sasini kalanka-kaleva nimagna
Keshava dhruta-sukara-rupa jaya jagadisa hare 3
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே வராகமாக வந்து இந்த பூமி உருண்டையை உன் தந்தத்தினால் தாங்கி நிலவுக்குள் இருக்கும் நிழலைப் போல காத்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்.

Thava kara-kamala-vare nakha madbhuta-srngam
Dalita-hiranyakasipu-thanu-bhrngam
Keshava dhruta-narahari-rupa jaya jagadisa hare 4
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் பால்வெளியை ஆள்பவனே நரசிம்ஹமாக வந்து உன் தாமரை போன்ற கைகளில் உள்ள கூர்மையான நகங்களையே கொடூரமான ஆயுதமாக்கி ஹிரண்யகசிபுவை கிழித்து எறிந்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Chalayasi vikramane balimadbhuta-vamana
Pada-nakha-nira-janita-jana-pavana
Keshava dhruta-vamana-rupa jaya jagadisa hare 5
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே வாமனனாக வந்து உன் பெரும் புண்ணிய பாதங்களின் மூன்றடி மூலமாக மஹாபலியை சாமர்த்தியமாக வீழ்த்தியவனே இந்த உலகினரின் அனைத்து பாவங்களையும் கழுவும் வல்லமை படைத்த கங்கையை உன் கால் நகங்களிலிருந்து தந்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Kshatriya-rudhira-maye jagad-apagata-papam
Snapayasi payasi samita-bhava-tapam
Keshava dhruta-bhrgupati-rupa jaya jagadisa hare 6
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே பரசுராமனாக அவதரித்து இந்த உலகோரின் பாவங்களை உன் ஷத்ரிய இரத்தத்தினைச்சிந்தி துடைத்து வாழும் வழிசெய்து தந்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Vitarasi dikshu rane dik-pati-kamaniyam
Dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam
Keshava dhruta-rama-sarira jaya jagadisa hare 7
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே ராமனாக அவதரித்து  தசமுக இராவணனை அழித்ததின் மூலம் இந்த உலகிற்கு நன்மை தீமைகளை வழிகாட்டித் தந்தவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Vahasi vapusi visade vasanam jaladabham
Hala-hati-bhiti-milita-yamunabham
Keshava dhruta-haladhara-rupa jaya jagadisa hare 8
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே பலராமனாக அவதரித்தா போது யமுனை உன் பராக்கிரமம் அறியாது உனது ஆணைக்கு கீழ் படிய மறுத்து  பின் உனை உணர்ந்து உன் ஆயுதத்தின் மகிமையுனர்ந்து தன்னை சரணாகதி செய்து உனக்கு நீல நிற துகிலை அளிக்கச் செய்தவனே ,  அந்த துகிலை உன்னுடைய வெண்ணிற உடலில் அணிந்து தேவலோக வெள்ளை யானையைப் போல் ஒளிவிட்டவனே உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Nindasi yajna-vidher ahaha shruti-jatam
Sadaya-hrdaya darsita-pasu-ghatham
Keshava dhruta-buddha-sarira jaya jagadisa hare 9
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே பூத உடம்பெடுத்து  கிருஷ்ணனாக அவதரித்து ஜீவ உயிர்களை பலியாக்குவதிலிருந்து காத்து சகல உயிர்களையும் இரட்சித்தவனே  உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavalam
Dhumaketum iva kim api karalam
Keshava dhruta-kalki-sarira jaya jagadisa hare 10
கேசவா, இந்த மிகப்பெரும் அண்டத்தை ஆள்பவனே கலியுகத்தின் முடிவில் உன்னுடைய கூர் வாள் கொண்டு உலகின் சகல அசுத்தங்களையும் எரிதழல் போன்ற உன் சொருபத்துடன் அழிப்பவனே  உனக்கே வெற்றி உண்டாகட்டும்

Sri-jayadeva-kaver idam uditam udaaram
Srunu sukha-dam subha-dam bhava-saram
Keshava dhruta-dasa-vidha-rupa jaya jagadisa hare 11

இவ்வாறு இந்த ஜெயதேவனுக்கு உன் மேலான தசாவதார மகிமைகளை உணரச்செய்தவனே நீயே இந்த உலகை வெற்றி கொள்பவன்..
 
 இந்த இசை காணொளியை இணையத்தில் பதிந்திருக்கும்  திரு ராமசந்திரன் - எஸ்  அவர்களுக்கு என் நன்றி.

1 comment:

sury Siva said...

superb

subbu thatha
www.subbuthatha72.blogspot.com